امروزه شبکه های انتقال داده حساس ترین بنیان ساختاری یک  سازمان به حساب می آید . برقراری حفظ و امنیت شبکه ، همچنین سرعت و دقت و کیفیت این ارتباط از مهمترین وظایف ما می باشد .

سازمانها و شرکتهای کوچک و بزرگ نیز می دانند که توجه ویژه به شبکه های انتقال داده ها به طور مستقیم با افزایش بهره وری در کسب و کار و درآمد و صرفه جویی اقتصادی در رابطه است .

شرکت داده گستر راستین با استفاده از تکنولوژی های نوین و به روز بودن کارشناسان این امر بهترین راهکارها را در بخش شبکه داده ها به مشتریان ارائه می نماید .

فعالیت های اصلی این مرکز به شرح زیر می باشد:

 • مشاوره، طراحی، پیاده سازی و اجرای شبکه های کامپیوتری
 • اجرای شبکه بر پایه فیبر نوی ( کابل کشی زمینی و هوایی، پچ پنل، فیوژن)
 • نصب و راه اندازی ارتباطات شبکه بیسیم (Wireless Indoor & Outdoor)
 • راه اندازی شبکه Mesh و Hotspot
 • راه اندازی VPN Server و PPPoE Server و DHCP Server
 • راه اندازی دیواره آتش
 • راه اندازی وب سرور ، میل سرور بر روی سیستم عامل CentOS
 • راه اندازی شبکه تلفن خصوصی VOIP
 • ارائه سرورهای تخصصی و تجهیزات شبکه
 • طراحی و اجرای اتاق سرور و Data Center
 • مشاوره و پیاده سازی راهکارهای امنیت شبکه
 • ارائه راهکارهای بهینه سازی شبکه و ارتباطات
 • سیستم های جامع مدیریتی و امنیتی مبتنی بر فناوریRFID
 • قراردادهای پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و مدیریت شبکه

 

هر شبکه کامپیوتری می بایست با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان ، طراحی و در ادامه پیاده سازی گردد. شبکه های کامپیوتری زیرساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان فراهم می نمایند. بدیهی است در صورتی که زیرساخت فوق به درستی طراحی نگردد، در زمان استفاده از شبکه با مشکلات متفاوتی برخورد نموده و می بایست هزینه های زیادی به منظور نگهداری و تطبیق آن با خواسته ها ی مورد نظر( جدید) ، صرف گردد. از این رو مرکز مهندسی داده گستر راستین با هدف ارائه طرحی مطلوب و کم هزینه در اختیار مشتریان می باشد.